од обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење

Обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење

Објавено на
Во рамките на проектот „Спречување на родово-базирано насилство и дискриминација меѓу лицата со попреченост од јавната установа Бања Банско“ на 14 и 15 септември 2020 во Миравци и Струмица се одржа обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење. Целта на обуката беше јакнење на капaцитети на лицата со попреченост кои се деинституцинализирани, односно…
Фотографија од јавна дебата

Заклучоци од Јавната дебатa

Објавено на
Организациите на лица со хендикеп, здружено и стратешки да иницираат промена на системот на финасирање на организациите на лица со хендикеп и дефинирање на соодветен модел за зголемување на процентот на финансиска поддршка од приходите на игрите на среќа и забавните игри и ја нагласија потребата од измени во Законот на игри на среќа и…
Фотографија од 20 - та сесија на ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп

20та сесија на ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп

Објавено на
Претставник од Полио Плус – движење против хендикеп учествуваше на 20 – та сесија на ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп каде се оценуваше имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп од страна на Р. Македонија. На дводневната сесија беа оценувани граѓанските и политичките права но и економските и социјалните права…

Прва политичка академија за лица со хендикеп

Објавено на
Во периодот од 05 – 09 март 2020 Полио Плус во Соработка со Вест Минстер Фондацијата за Демократија, ја организираа првата Политичка Академија за лица со хендикеп. Преку интерактивен и инклузивен начин активистите со хендикеп преставници од политичките партии и индивидуалци со хендикеп имаа можност да ги прошират своите вештини и познавања за политичкото учество….
од обуката Комуникација – достапна за различните

Подигнување на капацитетот на политичките партии по основ на прашањето на хендикеп

Објавено на
Полио Плус – движење против хендикеп со поддршка од Вест Минстер Фондација за Демократија ги започнаа активностите кон подигнување на капацитетот на политичките партии по основ на прашањето на хендикеп. Во периодот од 14 – 16 ти Февруари 2020 во Хотел Меркур, Тетово се одржа третата по ред обука посветена на „Комуникација – достапна за…
Студиска посета во Швајцарија - учесници

Студиска посета во Швајцарија

Објавено на
Преку проектот “Образование за вработување” поддржан од Швајцарската Агенција за развој и соработка кон крајот на јануари 2020 година се орагнизираше студиска посета на Швајцарија со цел ангажирање на дијаспората за поддршка при остварувањето на правото на работа за лицата со хендикеп. За време на студијата се посетија организации и инстируции кои обезбедуваат стручно образование…
фотографија од средбата на Полио Плус со ПРЕМИЕРОТ ЗАЕВ

Полио Плус на средба со премиерот Зоран Заев

Објавено на
На 30- ти јули 2018, преставниците на Полио Плус остварија средба со Премиерот на Република Македонија г-дин Зоран Заев и координаторот во службата за односи со јавноста г-ѓа Елена Ласло. На едночасовната средба меѓусебно се информиравме за актуелната состојба на лицата со хендикеп во државава и стана збор за начините на кои Полио Плус може…
Jавна дебата на тема: „Игра на среќа врз несреќните – јаболко на раздорот“

Jавна дебата на тема: „Игра на среќа врз несреќните – јаболко на раздорот“

Објавено на
Одржана на 06.07.2018 (петок) во Хотел Порта Полио Плус jа организираше јавната дебата на тема „Игра на среќа врз несреќните – јаболко на раздорот“ како дел од проектот „Margina Obscura“, кој е поддржан од страна на Европската Унија со цел да се отвори прашањето за целисходноста на распределбата на средствата од игрите на среќа и…
фотографија од настанот на Националната платформа на организации на лица со хендикеп

Од зборови кон акција – Национална платформа на организации на лица со хендикеп

Објавено на
Организациите на лица со хендикеп, здружено и стратешки да иницираат промена на системот на финасирање на организациите на лица со хендикеп и дефинирање на соодветен модел за зголемување на процентот на финансиска поддршка од приходите на игрите на среќа и забавните игри и ја нагласија потребата од измени во Законот на игри на среќа и…