Меморандум за соработка со Државниот инспекторат за локална самоуправа

Објавено на
На 03.06.2021 година, Полио Плус – движење против хендикеп и Државниот инспекторат за локална самоуправа потпишаа Меморандум за соработка со цел поттикнување и афирмација на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп на локално ниво. На средбата Директорот на Државниот инспекторат на локална самоуправа г.дин Сенад Амети и неговите соработници г-дин Јонуз Фејзула и г-дин…

Средба со ЕУ Амбасадорот г-дин Дејвид Гер

Објавено на
На 23.02.2021  амбасадорот г-дин Дејвид Гер на ЕУ, заедно со програмскиот  раководител г- дин Нафи Сарачини од Делегацијата на ЕУ беа во посета на Полио Плус – движење против хендикеп. На денешната средба Амбасадорот беше запознаен со работата и делувањето на  Полио Плус – движење против хендикеп, како и за нивото на спроведување на Конвенцијата…
Slika od regionalnata sredba

Полио Плус на регионалната средба со ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп

Објавено на
На 25.02.2021 Полио Плус – движење против хендикеп зеде учество на регионалните консултации што ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп ги организира со лицата со хендикеп и организациите. Консултациите беа дел од процесот на изготвување на Насоки за правото на лицата со хендикеп на независен и самостоен живот и нивно вклучување во заедницата…
Работилница со Парламентарен Институтт

Работилница со Парламентарен институт

Објавено на
На 08.02.2021 г. Полио Плус – движење против хендикеп, со поддршка од Вест Минстер Фондација за Демократија и во соработка со Парламентарниот Институт и службата од Парламентот одржаа работилница на која беа презентирани наодите од Анализата за практиките на парламентите во однос на имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Покрај анализата на…
од средбата на Стево Пендаровски со Полио Плус

Работна средба со претседателот на државата – Стево Пендаровски

Објавено на
Претставници од Полио Плус, на 05.02,2021 година беа на работна средба кај Претседателот на државата Стево Пендаровски. На средбата беше потпишан меморандумот за соработка помеѓу претседателот Стево Пендаровски и Полио Плус. Со меморандумот, и двете инситуции се согласија за поголема и поконтинуитрана институционална соработка, координација и преземање на за заеднички работи со цел  унапредување на…
Средба на Државниот инспекторат за локална самуправа со Полио Плус

Државниот инспекторат на локална самоуправа на средба со Полио Плус

Објавено на
На 04.02.2021г.  во просториите на Полио Плус остваривме средба со Директорот на Државниот инспекторат на локална самоуправа г.дин Сенад Амети и неговите соработници г-дин Јонуз Фејзула и г-дин Сали Мустафа. На задничката средба се посочи дека мониторингот и надзорот на законитоста на прописите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје се од големо…
од обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење

Обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење

Објавено на
Во рамките на проектот „Спречување на родово-базирано насилство и дискриминација меѓу лицата со попреченост од јавната установа Бања Банско“ на 14 и 15 септември 2020 во Миравци и Струмица се одржа обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење. Целта на обуката беше јакнење на капaцитети на лицата со попреченост кои се деинституцинализирани, односно…
Фотографија од јавна дебата

Заклучоци од Јавната дебатa

Објавено на
Организациите на лица со хендикеп, здружено и стратешки да иницираат промена на системот на финасирање на организациите на лица со хендикеп и дефинирање на соодветен модел за зголемување на процентот на финансиска поддршка од приходите на игрите на среќа и забавните игри и ја нагласија потребата од измени во Законот на игри на среќа и…
Фотографија од 20 - та сесија на ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп

20та сесија на ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп

Објавено на
Претставник од Полио Плус – движење против хендикеп учествуваше на 20 – та сесија на ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп каде се оценуваше имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп од страна на Р. Македонија. На дводневната сесија беа оценувани граѓанските и политичките права но и економските и социјалните права…