фотографија од работилница Човекови права на лицата и рефлексии за вработување

Работилници

Објавено на
На 15 и 16 фебруари 2017 во Хотел Порта, Здружението ЛИНК, Мостар од Босна и Херцеговина и Полио Плус – движење против хендикеп, Македонија одржаа две (2) работилници. Овие работилници се дел од проектот “Пилот акција за пристап кон правата на работа на лицата со хендикеп“ кој е поддржан од Европската Унија и Р. Македонија…
Балканските лидери на организации на лица со хендикеп

Средба на балканските лидери на организации на лица со хендикеп во Македонија

Објавено на
Лидерите на организациите на лица со хендикеп од Балканската независна мрежа на почетокот на јули остварија средба во Македонија. На средбата на која што домаќин беше Полио Плус се разговараше за мерките и активностите кои треба да се преземат со цел да се унапредат правата на лицата со хендикеп и акциите кои би воделе кон…