Средба со ЕУ Амбасадорот г-дин Дејвид Гер

На 23.02.2021  амбасадорот г-дин Дејвид Гер на ЕУ, заедно со програмскиот  раководител г- дин Нафи Сарачини од Делегацијата на ЕУ беа во посета на Полио Плус – движење против хендикеп. На денешната средба Амбасадорот беше запознаен со работата и делувањето на  Полио Плус – движење против хендикеп, како и за нивото на спроведување на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп.

Средба со ЕУ Амбасадорот г- дин Давид Гир со претставници од Полио Плус

На задничката средба се посочи на потребата од зајакнување на соработката за влијание и поставување на прашањето на хендикеп повисоко на политичката агенда. Воедно се укажа дека има потреба од преземање на заеднички активности за промена на јавната свест за доследна имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп.