ПРОГРАМИ НАМЕНЕТИ ЗА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП

ПОДГОТОВКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

СИМНИ ЈА БРОШУРАТА - ИЗБЕРИ ЈАЗИК

МК AL EN

ПОДДРШКА ПРИ НАОЃАЊЕ РАБОТА

СИМНИ ЈА БРОШУРАТА - ИЗБЕРИ ЈАЗИК

MK AL EN

ПРЕТПРИЕМНИШТВО

СИМНИ ЈА БРОШУРАТА - ИЗБЕРИ ЈАЗИК

MK AL EN

ПРАКТИКАНСТВО

СИМНИ ЈА БРОШУРАТА - ИЗБЕРИ ЈАЗИК

МК AL EN