ПРОГРАМИ НАМЕНЕТИ ЗА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА

ОСНОВНИ ОБУКИ

Обуки наменети за сите компании во Македонија кои имаат интерес да ги зголемат своите знаења за вклучување на лицата со хендикеп. 
СИМНИ ЈА БРОШУРАТА - ОДБЕРИ ЈАЗИК

MK AL EN

НАПРЕДНИ ОБУКИ

Обуки наменети за оние компании кои му приоќаат на прашањето на хендикеп од стратешки аспект
СИМНИ ЈА БРОШУРАТА - ОДБЕРИ ЈАЗИК

МК AL EN

УСЛУГИ

Услуга наменета за компаниите кои вработуваат лица со хендикеп, на кои им треба поддршка за унапредување на условите за работење со цел овозможување инклузивна и професионална атмосфера за сите.

MK AL EN

ВОДИЧ ЗА РАКОВОДИТЕЛИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРИСТАП КОН ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП

Успешни раководители се тие кои знаат како да ја искористат вештината и способноста на поединците за да развијат единствени и продуктивни тимови кои ги исполнуваат бизнис целите

Download

СИМНИ ЈА КНИГАТА - ОДБЕРИ ЈАЗИК

МК AL EN

ИЗВЕШТАЈ

Подготвеноста на деловниот сектор за вработување на лица со хендикеп во Република Македонија

Симни ја книгата