ЈАВЕН ПОВИКдо граѓански организации на лица со хендикеп за доделување грантови

ЈАВЕН ПОВИКдо граѓански организации на лица со хендикеп за доделување грантови

Краен рок 16.04.2018 Проектот “Маргина Обсkура” имплементиран од Полио Плус, во партнерство со Агенција за соработка едукација и развој од БИХ (во натамошниот текст АЦЕД) отвора јавен повик до граѓанските организации на лица со хендикеп (ОЛХ) за доделување грантови. Право на учество согласно критериумите за подобност имаат сите заинтересирани домашни граѓански организации на лица со хендикеп што…