Партнери - Kako do vrabotuvanje

Go to content

Main menu:

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И БИЗНИС
ЛИНК - Мостар

МИСИЈА

Линк е Асоцијација на претприемачи и сервисен центар кои имаат тенденција да бидат двигатели на локалниот економски развој и преку здружението да ги  застапуваат интересите на претпријатијата и претприемачите, како и нуди квалификувани услуги. Линк поддржува постоечките и новите бизниси.
 
Пoлио Плус – движење против хендикеп
          
 
МИСИЈА
 
Полио Плус е граѓанска организација на лица со и без хендикеп која работи на суштинско поврзување и целосно остварување на основните човекови права и слободи на лицата со хендикеп.
 
Нашата мисија е јакнење на самодовербата на лицата со хендикеп и креирање на општество со еднакви можности за сите.
 
“Полио Плус не патува сам”. Нашата мисија ја остваруваме заедно со другите чинители во општеството.
ПОЛИО ПЛУС
Тел / факс: +389 2 2400 544
Адреса: Бул. Авној, бр. 64 локал 2, 1000 Скопје
е-пошта: polioplus@polioplus.org.mk
www.polioplus.org.mk.
ЛИНК МОСТАР
Тел / факс: +387 36580-151
Адреса: Бул. Национална револуција, бр. 55, 88000 Мостар, Босна и Херцеговина
е-пошта: info@linkmostar.org
www.linkmostar.org
Проектот „Пилот проект за пристап на лицата со хендикеп на пазарот на трудот“ е поддржан  од страна на ЕвропскатаУнија  
The project “Pilot project for access to the right to work for persons with disability” is funded by the European Union
Back to content | Back to main menu