Обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење
Вести

Обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење

Во рамките на проектот „Спречување на родово-базирано насилство и дискриминација меѓу лицата со попреченост од јавната установа Бања Банско“ на 14 и 15 септември 2020 во Миравци и Струмица се одржа обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење. Целта на обуката беше јакнење на капaцитети на лицата со попреченост кои се деинституцинализирани, односно…

Заклучоци од Јавната дебатa
Вести

Заклучоци од Јавната дебатa

Организациите на лица со хендикеп, здружено и стратешки да иницираат промена на системот на финасирање на организациите на лица со хендикеп и дефинирање на соодветен модел за зголемување на процентот на финансиска поддршка од приходите на игрите на среќа и забавните игри и ја нагласија потребата од измени во Законот на игри на среќа и…

20та сесија на ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп
Вести

20та сесија на ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп

Претставник од Полио Плус – движење против хендикеп учествуваше на 20 – та сесија на ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп каде се оценуваше имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп од страна на Р. Македонија. На дводневната сесија беа оценувани граѓанските и политичките права но и економските и социјалните права…

Прва политичка академија за лица со хендикеп
Вести

Прва политичка академија за лица со хендикеп

Во периодот од 05 – 09 март 2020 Полио Плус во Соработка со Вест Минстер Фондацијата за Демократија, ја организираа првата Политичка Академија за лица со хендикеп. Преку интерактивен и инклузивен начин активистите со хендикеп преставници од политичките партии и индивидуалци со хендикеп имаа можност да ги прошират своите вештини и познавања за политичкото учество….

Подигнување на капацитетот на политичките партии по основ на прашањето на хендикеп
Вести

Подигнување на капацитетот на политичките партии по основ на прашањето на хендикеп

Полио Плус – движење против хендикеп со поддршка од Вест Минстер Фондација за Демократија ги започнаа активностите кон подигнување на капацитетот на политичките партии по основ на прашањето на хендикеп. Во периодот од 14 – 16 ти Февруари 2020 во Хотел Меркур, Тетово се одржа третата по ред обука посветена на „Комуникација – достапна за…

Студиска посета во Швајцарија
Вести

Студиска посета во Швајцарија

Преку проектот “Образование за вработување” поддржан од Швајцарската Агенција за развој и соработка кон крајот на јануари 2020 година се орагнизираше студиска посета на Швајцарија со цел ангажирање на дијаспората за поддршка при остварувањето на правото на работа за лицата со хендикеп. За време на студијата се посетија организации и инстируции кои обезбедуваат стручно образование…

Полио Плус на средба со премиерот Зоран Заев
Вести

Полио Плус на средба со премиерот Зоран Заев

На 30- ти јули 2018, преставниците на Полио Плус остварија средба со Премиерот на Република Македонија г-дин Зоран Заев и координаторот во службата за односи со јавноста г-ѓа Елена Ласло. На едночасовната средба меѓусебно се информиравме за актуелната состојба на лицата со хендикеп во државава и стана збор за начините на кои Полио Плус може…

Jавна дебата на тема: „Игра на среќа врз несреќните – јаболко на раздорот“
Вести

Jавна дебата на тема: „Игра на среќа врз несреќните – јаболко на раздорот“

Одржана на 06.07.2018 (петок) во Хотел Порта Полио Плус jа организираше јавната дебата на тема „Игра на среќа врз несреќните – јаболко на раздорот“ како дел од проектот „Margina Obscura“, кој е поддржан од страна на Европската Унија со цел да се отвори прашањето за целисходноста на распределбата на средствата од игрите на среќа и…

Од зборови кон акција – Национална платформа на организации на лица со хендикеп
Вести

Од зборови кон акција – Национална платформа на организации на лица со хендикеп

Организациите на лица со хендикеп, здружено и стратешки да иницираат промена на системот на финасирање на организациите на лица со хендикеп и дефинирање на соодветен модел за зголемување на процентот на финансиска поддршка од приходите на игрите на среќа и забавните игри и ја нагласија потребата од измени во Законот на игри на среќа и…

Работилници
Вести

Работилници

На 15 и 16 фебруари 2017 во Хотел Порта, Здружението ЛИНК, Мостар од Босна и Херцеговина и Полио Плус – движење против хендикеп, Македонија одржаа две (2) работилници. Овие работилници се дел од проектот “Пилот акција за пристап кон правата на работа на лицата со хендикеп“ кој е поддржан од Европската Унија и Р. Македонија…