Меморандум за соработка со Државниот инспекторат за локална самоуправа

Меморандум за соработка со Државниот инспекторат за локална самоуправа

На 03.06.2021 година, Полио Плус – движење против хендикеп и Државниот инспекторат за локална самоуправа потпишаа Меморандум за соработка со цел поттикнување и афирмација на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп на локално ниво. На средбата Директорот на Државниот инспекторат на локална самоуправа г.дин Сенад Амети и неговите соработници г-дин Јонуз Фејзула и г-дин…

Средба со ЕУ Амбасадорот г-дин Дејвид Гер

Средба со ЕУ Амбасадорот г-дин Дејвид Гер

На 23.02.2021  амбасадорот г-дин Дејвид Гер на ЕУ, заедно со програмскиот  раководител г- дин Нафи Сарачини од Делегацијата на ЕУ беа во посета на Полио Плус – движење против хендикеп. На денешната средба Амбасадорот беше запознаен со работата и делувањето на  Полио Плус – движење против хендикеп, како и за нивото на спроведување на Конвенцијата…

Полио Плус на регионалната средба со ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп

Полио Плус на регионалната средба со ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп

На 25.02.2021 Полио Плус – движење против хендикеп зеде учество на регионалните консултации што ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп ги организира со лицата со хендикеп и организациите. Консултациите беа дел од процесот на изготвување на Насоки за правото на лицата со хендикеп на независен и самостоен живот и нивно вклучување во заедницата…

Работилница со Парламентарен институт

Работилница со Парламентарен институт

На 08.02.2021 г. Полио Плус – движење против хендикеп, со поддршка од Вест Минстер Фондација за Демократија и во соработка со Парламентарниот Институт и службата од Парламентот одржаа работилница на која беа презентирани наодите од Анализата за практиките на парламентите во однос на имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Покрај анализата на…

Работна средба со претседателот на државата – Стево Пендаровски

Работна средба со претседателот на државата – Стево Пендаровски

Претставници од Полио Плус, на 05.02,2021 година беа на работна средба кај Претседателот на државата Стево Пендаровски. На средбата беше потпишан меморандумот за соработка помеѓу претседателот Стево Пендаровски и Полио Плус. Со меморандумот, и двете инситуции се согласија за поголема и поконтинуитрана институционална соработка, координација и преземање на за заеднички работи со цел  унапредување на…

Државниот инспекторат на локална самоуправа на средба со Полио Плус

Државниот инспекторат на локална самоуправа на средба со Полио Плус

На 04.02.2021г.  во просториите на Полио Плус остваривме средба со Директорот на Државниот инспекторат на локална самоуправа г.дин Сенад Амети и неговите соработници г-дин Јонуз Фејзула и г-дин Сали Мустафа. На задничката средба се посочи дека мониторингот и надзорот на законитоста на прописите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје се од големо…

Обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење

Обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење

Во рамките на проектот „Спречување на родово-базирано насилство и дискриминација меѓу лицата со попреченост од јавната установа Бања Банско“ на 14 и 15 септември 2020 во Миравци и Струмица се одржа обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење. Целта на обуката беше јакнење на капaцитети на лицата со попреченост кои се деинституцинализирани, односно…

Заклучоци од Јавната дебатa

Заклучоци од Јавната дебатa

Организациите на лица со хендикеп, здружено и стратешки да иницираат промена на системот на финасирање на организациите на лица со хендикеп и дефинирање на соодветен модел за зголемување на процентот на финансиска поддршка од приходите на игрите на среќа и забавните игри и ја нагласија потребата од измени во Законот на игри на среќа и…

20та сесија на ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп

20та сесија на ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп

Претставник од Полио Плус – движење против хендикеп учествуваше на 20 – та сесија на ООН Комитетот за правата на лицата со хендикеп каде се оценуваше имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп од страна на Р. Македонија. На дводневната сесија беа оценувани граѓанските и политичките права но и економските и социјалните права…

Прва политичка академија за лица со хендикеп

Прва политичка академија за лица со хендикеп

Во периодот од 05 – 09 март 2020 Полио Плус во Соработка со Вест Минстер Фондацијата за Демократија, ја организираа првата Политичка Академија за лица со хендикеп. Преку интерактивен и инклузивен начин активистите со хендикеп преставници од политичките партии и индивидуалци со хендикеп имаа можност да ги прошират своите вештини и познавања за политичкото учество….