Mobirise Site Builder

НАСТАНИ

ВО ПРОЕКТОТ MARGINA OBSCURA

MARGINA OBSCURA

март 2017

На 10- ти март 2017 година, со почеток од 11:55 (5 до 12) во Хотел Порта, Скопје, беше организирана конференција на која се промовираше обзнанувањето на проектот „Margina Obscura - прашањето на хендикеп во пристапувањето кон Европската Унија“.

Зајакнување на капацитетите на организациите на лицата со хендикеп

мај 2017

Во хотелот Континентал се одржа 3-дневна рабиотна средба на организациите на лицата со хендикеп во насока на зајакнување на нивните капацитети.