Полио Плус - движење против хендикеп

Go to content

Main menu:

 
На 10- ти март 2017 година, со почеток од 11:55 (5 до 12) во Хотел Порта, Скопје, беше организирана конференција на која се промовираше обзнанувањето на проектот Margina Obscura - прашањето на хендикеп во пристапувањето кон Европската Унија.
 

Од 10 – 12 ти март беше организирана тридневна работилница за изработка на стратешко делување на организациите на лица со хендикеп. Рабтилницата беше оргнизирана од страна на Полио Плус а во сорабтока со АЦЕД, од Бања Лука.

Лицата со хендикеп имаат право на работа и вработување, иако честопати се исклучени од пазарот на трудот. Причината за исклучување најчесто е поврзана со непристапноста на работното место, предрасудите, немањето на можности за прилагодување на постоечките искуства и знаења на пазарот на трудот со што лицата со хендикеп истовремено се и социјално исклучени.
 
На 15 и 16 фебруари 2017 во Хотел Порта, Здружението ЛИНК, Мостар од Босна и Херцеговина и Полио Плус – движење против хендикеп, Македонија одржаа две (2) работилници.
Овие работилници се дел од проектот “Пилот акција за пристап кон правата на работа на лицата со хендикеп“ кој е поддржан од Европската Унија и Р. Македонија преку ИПА програмата за социјална инклузија на локално ниво, инструмент на Европската Унија за предпристапна помош ИПП оперативната програма за развој на човечките ресурси 2007 – 2013.
Рекоа за П+ со еден збор
"ХЕРОИ"
Љубомир Д. Фрчкоски - Професор
"ЕСЕНЦИЈА"
Драган Павловиќ - Латас, новинар
"КАЈАК"
Љиљана Поповска, пратеник
"ФОКУС"
ХМА Џорџ Едгар, амбасадор на ВБ во РМ до 2004 година
"АВАНГАРДА"
Хусеинџеват Хусеини, пратеник (2002-2006)
"ГЛАСНИК"
Иџет Мемети, Народен правобранител
"ПАНАЖ"
Александар Коте, регионален директор на ХИ
"ДОБРИ"
Силва Пешиќ, советник за човекови права при ООН во РМ
Нашиот беџ

БЛАГОДАРНОСТ
Им се заблагодаруваме на сите поголеми или помали фондации, организации, фирми, компании, филантропи, кои дадоа свој придонес и оставија личен печат врз нашите досегашни проекти, манифестации и настани.
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
РЕГИОНАЛНА СРЕДБА НА ЛИДЕРИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП
Проект: Од Норма до Пракса...
Способност vs Неспособност
На КОНКУРСОТ за Најдобар постер
на КОНКУРСОТ за Најдобра објавена фотографија

Со изложба на фотографии и постери обележан Меѓународниот ден на чевекови права.

Дебата за дискриминациските практики во областа на вработувањето и работните односи.

Дебата: НЕДИСКРИМИМАЦИЈА, ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ, ВРАБОТУВАЊЕ...

Јавен настан на КЗД
ГРАЃАНИТЕ ТЕТ-А-ТЕТ СО КОМЕСАРИТЕ
Внеси го бараниот поим
+389 2 2400 544
ПОЛИО ПЛУС
Бул. АВНОЈ бр.64, Лок.2
1000 Скопје, МАКЕДОНИЈА
Европска Унија
Back to content | Back to main menu